Minimalistické tipy pro nakupování

Minimalismus je již několik let velmi populárním hnutím a životním stylem mnoha lidí. U každého vypadá trochu jinak, základ je však stejný – nesoustředit se na hmotné statky a jejich množství, ale spíše jejich počet ve svých domovech omezovat a obklopovat se pouze několika kvalitními předměty.

Tyto principy se často odráží i ve způsobu nakupování, ze kterého je možné se velmi pozitivně inspirovat i v případě, že minimalistou vůbec nejste a nehodláte se jím stát.

Kvalita a kvantita

Jak jsme již zmínili výše, menší počet skutečně kvalitních kusů jednoznačně přebije hromady bezcenných krámů. Nízká cena může být lákavá stejně jako vzhled věci, který působí sympatickým dojmem, ale neměly by to být jediné aspekty, na které se soustředíte.

Dražší věc, která je již na pohled lépe zpracována a kterou si pravděpodobně budete užívat dalších pár let, bude sama o sobě odměnou za vaši zdrženlivost a ve výsledku vám může i uspořit peníze.

Nákup s rozmyslem

Před koupí každé (zejména větší) věci se zamyslete, jestli už něco podobného doma nemáte a jestli nad nákupem neuvažujete jen proto, že se vám již nezamlouvá starší, leč funkční, model. Někdy může také pomoci nákup odložit o několik dní nebo i týdnů a zjistit, jestli si sami od sebe vzpomeneme na to, že jsme nad touto investicí uvažovali.

Projeví se tak skutečná potřeba versus pouze přání mít novou věc anebo zkrátka nakupovat pro zábavu.

Osobní význam

Je prospěšné, pokud věci ve vaší domácnosti pro vás mají osobní význam, resp. alespoň určitý druh věcí. Minimalisté připouští situaci, kdy máte hodně určitých předmětů, avšak tyto by vám měly dělat radost a reálně pro vás mít osobní význam.

Pokud tomu tak není, je načase provést čistku a přebytečné kusy odprodat či darovat. Stejným pravidlem byste se pak měli řídit i při nákupech do budoucna.